روش تحقیق کسب و کار

 

این کتاب تالیف شیندلر و کوپر می‌باشد. شاید توان برترین وجه تمایز این کتاب را نسبت به کتابهای موجود روش تحقیق مدیریت در نگاه نوینی دانست که این اثر دارد. نویسندگان این کتاب تلاش کرده‌اند که روش‌های مطرح شده عملگرایانه باشد تا بتوان از نتایج آن به صورت کاربردی بهره برد. کتاب حاضر علاوه بر پاسخگویی به نیاز اساتید و دانشجویان مدیریت، به مدیران و مشاوران سازمان‌ها کمک می‌کند با بهره‌گیری از آن شرایط تصمیم‌گیری در سازمان را بهبود بخشند.

 

 

دانلود اسلایدهای کتاب