محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

رقابت بوئینگ و ایرباس در نمایشگاه بورژه

برپایی نمایشگاه بین المللی هوا فضای بورژه در حومه پاریس فرصت مناسبی برای دو شرکت بزرگ ایرباس و بویینگ است تا بتوانند میزان مشتریان و سفارشهای خود را افزایش دهند. […]