محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

بازار بزرگ اپلیکیشن‌ها

پیش‏‌بینی می‏‌شود تا چهار سال آینده، ارزش بازار اپلیکیشن‏‌های موبایلی به ۵۷ میلیارد دلار برسد. بررسی‏های جدید مرکز تحقیقاتی IDC نشان می‏دهد که بین سال‏‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تعداد برنامه‏‌های […]