محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

کمپین‌های تولید محتوا

تولید محتوا توسط کاربر مزایای جالب بسیاری دارد، به عنوان مثال مصرف کنندگان به شنیدن نظرات سایر مردم تمایل بیشتری نشان می دهند. طبق آماراعلام شده توسط بازار وویس (Bazaar […]