محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

بازار دو میلیونی کارتریج در ایران

وقتی صحبت از اعداد و ارقام عریض و طویل و بازار مصرف گسترده باشد، هر ذهن اقتصاداندیشی به این سمت و سو سوق می‌یابد که این حجم مصرف می‌تواند انگیزه […]

رقابت بوئینگ و ایرباس در نمایشگاه بورژه

برپایی نمایشگاه بین المللی هوا فضای بورژه در حومه پاریس فرصت مناسبی برای دو شرکت بزرگ ایرباس و بویینگ است تا بتوانند میزان مشتریان و سفارشهای خود را افزایش دهند. […]