محمدرحيم اسفيداني

عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

رشد خرده فروشی در بخش محصولات مصرفی

بررسی های واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که بازار خرده‌فروشی در بازارهای مصرفی یکی از جذاب‌ترین بازارهای جهان باقی خواهد ماند. حجم بازار خرده فروشی در بخش آسیا و […]